• Kwinz
  • Kwinz
  • Kwinz

Welkom bij Kwinz

“Niets meer dan normale zorg, maar wel speciaal voor u!”

Beschermd wonen

De zorg wordt geboden door professionele medewerkers die vanuit het hart de bewoners een veilige, vertrouwde en gestructureerde woon- en leefomgeving bieden, maar bovenal een thuis. Hierbij staat het nastreven van rust, reinheid en regelmaat centraal.

Lees meer

Ambulante begeleiding

Wanneer een cliënt vanuit een beschermde woonvorm komt, zowel intern als extern, of de noodzaak voor een dergelijke zorgintensiteit niet bestaat dan kan Kwinz tevens ambulante begeleiding bieden. Deze kan gericht zijn op het aanleveren van vaardigheden om de zelfstandigheid te handhaven, dan wel verbeteren.

Lees meer

Dagbesteding

Bij Kwinz wordt dagbesteding geboden teneinde de cliënten een zinvolle daginvulling te kunnen geven. Deze dagbesteding bestaat zowel uit activiteitenbegeleiding op locatie, al dan niet met een arbeidsmatige aard, als het ondernemen van activiteiten buiten de locatie.

Lees meer

Aankomende activiteiten

  • Kwinz
  • Kwinz
  • Kwinz
  • Kwinz
  • Kwinz
  • Kwinz
  • Kwinz